Στην 1HOST κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηναία βάση. Συνολικά αντίγραφα ασφαλείας (6) Καθημερινά (2) Εβδομαδιαία (2) Μηναία.

Μέσα από την περιοχή διαχείρισης του hosting σας στο cPanel, σας δίνεται η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας αντίγραφα ασφαλείας του πακέτου φιλοξενίας σας ή να κατεβάσετε κάποιο ήδη υπάρχων τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη συσκευή. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας πριν από την οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα σας.

cpanel-backup

Ένα πλήρες backup πολλές φορές είναι χρήσιμο για την μεταφορά του πακέτου φιλοξενίας σας καθώς και τις ιστοσελίδας σας σε άλλο πάροχο web hosting.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως δεν είναι ενημερωμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το cPanel.

cpanel-backup

© 1HOST - WEB HOSTING 2008-2021.
Επιστροφή στην κορυφή