Στην 1HOST παίρνουμε αντίγραφα ασφαλείας σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηναία βάση.

Μέσα από την περιοχή διαχείρισης του hosting σας στο cPanel, σας δίνεται η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας αντίγραφα ασφαλείας του πακέτου φιλοξενίας σας ή να κατεβάσετε κάποιο ήδη υπάρχων τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη συσκευή. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας πριν από την οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα σας.

cpanel-backup

Ένα πλήρες backup πολλές φορές είναι χρήσιμο για την μεταφορά του πακέτου φιλοξενίας σας καθώς και τις ιστοσελίδας σας σε άλλο πάροχο web hosting.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως δεν είναι ενημερωμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το cPanel.

cpanel-backup

© 2008-2018 1HOST WEB HOSTING. All rights reserved.

Επιστροφή στην κορυφή