Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Υπηρεσίες φιλοξενίας με επιδότηση έως και 90% για 36 μήνες!

Πως λειτουργεί

Εάν έχεις υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και η επιχείρηση σου είναι δικαιούχος, τότε μπορείς να εξαργυρώσεις την επιταγή (Voucher) που έλαβες για την αγορά υπηρεσιών φιλοξενίας με επιδότηση που φτάνει ακόμα και το 90% για 36 μήνες!

Για την έκδοση των επιταγών του, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  • Οι δικαιούχοι δύναται να εκδίδουν μία ή περισσότερες επιταγές, με αθροιστική αξία (όλες μαζί) έως το συνολικό εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσής τους.
  • Η δυνατότητα έκδοσης επιταγών θα είναι ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.  Προτείνεται, ως καλή πρακτική, οι δικαιούχοι να εκδίδουν τις επιταγές τους, αφού έχουν επιλέξει προϊόν προς αγορά και γνωρίζουν την αξία τιμολόγησης και αντίστοιχης επιχορήγησης (ανά τιμολόγιο).
  • Κατά τις πρώτες ημέρες της έκδοσης των επιταγών, ο χρόνος για την επεξεργασία του αιτήματος αυτού ενδέχεται να υπερβαίνει τις δύο ημέρες.

Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), θα γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, σε αντίθεση με την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία, που είχε οριστεί έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Κυριακή 30 Απριλίου 2023. Ως προηγούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είχε οριστεί η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων (σ.σ. Κατηγορία 1) ορίζεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2023, από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 που ήταν η προηγούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Copyright © 2023 1HOST. All rights reserved.