16 Ιαν

Προστασία φακέλου με κωδικό με το htaccess

Με το αρχείο .htaccess είναι πολύ εύκολο να προστατέψουμε ένα φάκελο θέτοντας τον προσωπικό μας κωδικό.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε λέτε htaccess password protection ή htaccess authentication
και υλοποιείται δημιουργώντας δύο αρχεία:

Φυσικά το .htaccess και το .htpasswd που θα περιέχει τον κωδικό για τον φάκελο που θέλουμε να προστατεύσουμε.

htaccess-sign1

Πως το κάνουμε:
Προσθέτουμε στο htaccess το παρακάτω κομμάτι που δηλώνει αυτό που θέλουμε να κάνουμε:

AuthType Basic
AuthName “Password Protected Area”
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
Require valid-user

*Θυμηθείτε να αλλάξετε το “/path/to/.htpasswd”
με την διαδρομή που έχετε αποθηκεύσει το .htpasswd.

Ανεβάστε και το αρχείο .htpasswd στην διαδρομή που έχετε δηλώσει και μέσα σε αυτό βάζουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Το αρχείο .htpasswd πρέπει να έχει μια εγγραφή σαν την παρακάτω:

1host:dGRsddurkuWmW2

Με τον παραπάνω τρόπο ορίζουμε ότι το όνομα χρήστη θα είναι: 1host
και ο κωδικός : dGRsddurkuWmW2

*Να τονίσουμε ότι το “dGRsddurkuWmW2”
είναι η κωδικοποιημένη έκδοση του κωδικού που έχουμε επιλέξει.

Θα χρειαστείτε ένα generator για να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό. Κάντε τις δοκιμές σας και μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε απευθείας το .htaccess που χρειάζεστε.